[1]
Barba, E. 2021. First Hypothesis. Journal of Theatre Anthropology. 1 (Mar. 2021), 9–15. DOI:https://doi.org/10.7413/2724-623X005.