Cardona, P. (2022). Identidad o avasallamiento. Journal of Theatre Anthropology, (2), 168–173. https://doi.org/10.7413/2724-623X035